Spoedgevallen

Levensbedreigende situaties
In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112

Spoed tijdens praktijktijden
Voor zeer spoedeisende situaties belt u onze spoedlijn via nummer: 020 665 1411 (optie 1).

Spoed buiten praktijktijden
Voor spoedeisende situaties buiten praktijktijden belt u Huisartsenposten Amsterdam via nummer: 088 00 30 600

De huisartsenpost is telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur en in het weekend en op nationale feestdagen 24 uur per dag. U wordt hier geholpen voor zaken die niet tot gewone werktijden kunnen wachten en ná telefonische afspraak.
Huisartsenposten Amsterdam is op meerdere locaties gevestigd.