Verwijzing naar een specialist

 • Een verwijzing naar een specialist maakt de huisarts met de patiënt. We kijken samen of dat nodig is en waar u het best terecht kunt. Wij verwijzen via het systeem Zorgdomein; u ontvangt een bericht per Email (met een code). Hierin kunt u lezen hoe de afspraak met de specialist gemaakt wordt.

 • Een specialistisch consult gaat af van het eigen risico van de patiënt.

 • De huisarts verwijst niet achteraf.
  • Het komt voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken zelf een afspraak met een specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven.

   De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.

   De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

   Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

   Omdat niet iedereen van deze regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij u ervan op de hoogte stellen dat uw huisarts niet achteraf een verwijzing mag schrijven.

 • Tot slot: bedenk dat veel onderzoek en behandeling in onze praktijk kan plaatsvinden, zoals het plaatsen van een spiraaltje, een injectie bij knie- of schouderklachten, een kleine chirurgische ingreep. Dat is zorg dichtbij, vaak het snelst en het goedkoopst. Wij zijn u hiermee graag van dienst.