Praktijkondersteuner (POH)

Een POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) controleert en begeleidt patiënten op specifieke gebieden. De POH heeft meer tijd dan de huisarts en werkt in overleg met de huisarts.

Bij ons werken 3 verschillende praktijkondersteuners:

 • POH-S spreekuur (Somatiek)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • hoge bloeddruk
  • stoppen met roken
  • hart- en vaatziekten
  • astma/COPD

 

 • POH-GGZ spreekuur (Geestelijke Gezondheid Zorg)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • psychische klachten
  • psychosociale klachten

 

 • POH-O spreekuur (Ouderen)
  • kwetsbare ouderen

 

Naar een POH spreekuur wordt u verwezen door de huisarts. Consulten vinden plaats volgens afspraak.
Het is mogelijk dat de praktijkondersteuner u schriftelijk uitnodigt om op het spreekuur te komen of een afspraak maakt voor een huisbezoek.