Huisarts

Bij Huisartsen Dapperbuurt kunt u voor een consult met de huisarts terecht via het reguliere spreekuur, het telefonisch spreekuur, een huisbezoek of een e-consult.

 • Reguliere spreekuur
  Voor een vraag waarbij het nodig is dat de huisarts u persoonlijk ziet kunt u een afspraak voor een huisartsconsult maken.
  Het reguliere spreekuur wordt iedere werkdag gehouden (behalve op woensdagmiddag). Hiervoor dient u een afspraak te maken telefonisch of online via onze webagenda.
  Voor een consult reserveren we 10 minuten die in principe bedoeld zijn voor de behandeling van 1 vraag. Verwacht u meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u één groot probleem of meerdere vragen heeft of omdat een langer gesprek wenselijk is, meldt u dit dan bij het telefonisch maken van de afspraak. Wij plannen dan extra tijd in.

  Indien u gebruik maakt van de webagenda maakt u een gewone afspraak, voor een dubbele afspraak belt u met de praktijkassistente.
   
 • Telefonisch spreekuur
  Voor een eenvoudige vraag of kort overleg waarbij het niet nodig is dat de huisarts u persoonlijk ziet kunt u een afspraak voor een telefonisch consult maken. 
  Het telefonisch spreekuur wordt iedere werkdag gehouden, meestal voor 13.00 uur. Hiervoor dient u telefonisch een afspraak te maken.
  U belt naar de praktijk en stelt uw vraag aan de assistent. De huisarts belt u dan later die dag terug.
  Zorg ervoor dat u het nummer waarop u dan te bereiken bent aan ons doorgeeft en dat u ook daadwerkelijk bereikbaar bent. Wij bellen u maximaal 2 keer; als het niet lukt u te bereiken verwachten wij dat u zelf weer contact opneemt.

  Het telefonisch spreekuur is niet bedoeld voor een lang overleg of meerdere vragen; maakt u daarvoor een afspraak voor een consult op de praktijk.
   
 • Huisbezoek
  Voor een vraag waarbij het nodig is dat de huisarts u persoonlijk ziet maar u niet in staat bent naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, kunt u een afspraak voor een huisbezoek maken.
  Dagelijks kunnen huisbezoeken worden afgelegd, meestal tussen 13.00 en 14.30 uur. Hiervoor dient u telefonisch een afspraak te maken.
  De assistent beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek wordt afgelegd. Een huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.
  Omdat in de huisartsenpraktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling, heeft het onze voorkeur wanneer u naar het spreekuur probeert te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt u uiteraard een huisbezoek aanvragen.
  Wanneer u nog dezelfde dag een huisbezoek wilt, vragen wij u dit voor 11.00 uur aan te vragen.
   
 • E-consult
  Voor het stellen van een korte vraag of het navolgen van een gestarte behandeling kunt u gebruik maken van ons e-consult.
  Indien u over een account beschikt kunt u via het icoon E-consult op de homepagina inloggen tot 'Mijn omgeving' waar u, ieder gewenst moment, een e-consult kunt starten.
  Na het indienen van een nieuw e-consult ontvangt u, binnen ten minste twee tot vijf werkdagen, een online reactie van uw zorgverlener.
  Indien u nog geen account heeft kunt u deze aanvragen via de pagina Inloggen.

  Let op: een e-consult is NOOIT bedoeld voor spoedeisende zaken. Neem dan altijd telefonisch contact met ons op!

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk of gebruik maken van onze webagenda.